Hanne Sofie Løken

Meg i korte trekk 

Jeg heter Hanne Sofie Løken og er utdannet psykomotorisk fysioterapeut fra universitetet i Oslo. Jeg har en mastergrad i psykisk helsearbeid fra universitetet i Trondheim, NTNU. Jeg har fordypet meg i traumebehandling. I tillegg er jeg sertifisert intruktør i Acceptance and commitment therapy (ACT), som er en kognitiv psykologisk tilnærming. Videre har jeg en videreutdanning i sykefraværsoppfølging og veiledningsarbeid for arbeidsinkluderingsbransjen samt en utdanning som personlig trener. Grunnutdanningen min i fysioterapi har jeg fra Nederland, Eindhoven.

Jeg har lang klinisk erfaring som terapeut, kursholder, instruktør og veileder. Mine spesialområder er behandling av sammensatte helseplager hvor symptomer som stress/ uro, nedstemthet og diffuse kroppslige smerter er fremtredende. Mange av de som kommer til meg har med seg vedvarende livsbelastninger eller ubearbeidede traumeerfaringer som skaper kroppslige plager og sykdommer. Den psykomotoriske terapien tilnærmer seg det hele mennesket, som betyr at den retter seg mot både de kroppslige og psykiske helseutfordringene.

BESTILL TIME

Jeg er autorisert fysioterapeut med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi. HEF-nummer: 9423435

Jeg er medlem av Norsk fysioterapeutforbund (NFF) og faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. 

Du finner meg i hyggelige og moderne lokaler på Trondheim fysikalske institutt, i Carl Johans gate 3.  Her jobber jeg sammen med 15 andre meget kompetente og veldig hyggelige manuellterapeuter, fysioterapeuter og spesialister i kvinnehelse.

Praksisen min er helprivat og jeg har ikke kommunal driftsavtale (HELFO).

Om du er interessert i forskning, har jeg publisert en vitenskapelig artikkel om psykomotorisk fysioterapi til mennesker med traumeerfaring. Forskningen er fagfellevurdert og publisert i fagtidsskriftet Fysioterapeuten.

Jeg har også skrevet en fagkronikk om relasjonelle faktorer i terapirommet. Les den her


"Behandlingen retter seg mot det hele mennesket, tilnærmingen er gjennom kroppen" (Eline Thornquist)