www.tfi.no

Psykomotorisk fysioterapi 

- livet setter seg i kroppen -

Hei du 

Velkommen til hjemmesiden min. Her kan du få kunnskap om min praksis som psykomotorisk fysioterapeut og hva du kan forvente deg i behandling hos meg. 


Om du er nysgjerrig på hva psykomotorisk fysioterapi er, kan du begynne med å se denne filmen som er laget av Norsk fysioterapeutforbund.

Scroll videre for å lese mer om psykomotorisk fysioterapi.

"Kroppen holder regnskap" (Bessel van der Kolk)

Om psykomotorisk fysioterapi

Hvordan vi har det med oss selv påvirker både pust og spenningstilstand i muskulatur og kropp. Livsbelastninger, traumer fra oppvekst, krenkelser og påkjenninger påvirker nervesystemet og kroppen og kan gi diffuse kroppslige plager. Målet i den psykomotoriske behandlingen er å øke bevissthet rundt disse mekanismene, forbedre kroppslig og psykisk regulering, forbedre kroppslig fleksibilitet og stabilitet gjennom påvirkning av spenningsforhold, pust og omstilling av fastlåste vaner. Oppfølging av psykomotorisk fysioterapeut kan gi deg økt kunnskap om hvordan kropp og sinn henger sammen og reduksjon av smerter i muskler og ledd.

"Følelsene våre lever igjennom kroppen; vi holder pusten av redsel, biter tennene sammen av stress, svelger klumpen i halsen mens vi kjenner at hjertet dunker på utsiden av brystet av angst"

Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) er en særegen norsk behandlingsform som ble utviklet på 1940-tallet i et klinisk faglig samarbeid mellom psykiater Trygve Braatøy og fysioterapeut Aadel Bülow-Hansen. Målet i den psykomotoriske behandlingen er å øke kroppslig fleksibilitet og stabilitet gjennom påvirkning av spenningsforhold, pust og omstilling av fastlåste vaner. Opprinnelig var målsettingen med norsk psykomotorisk fysioterapi å redusere kroppslig motstand og lette tilgang til følelser hos pasienten i psykoanalytisk behandling. Senere er behandlingen også brukt for pasienter med økte spenninger og/eller smerter i muskel- og skjelettsystemet og for pasienter med fastlåste spenningsmønstre knyttet til traumer, angst, depresjon og andre psykiatriske diagnoser. NPMF retter seg mot bevisstgjøring og endring av slike spennings- og smertetilstander. Tilnærmingen har til hensikt å gi økt fortrolighet, kunnskap og kontakt med hvordan følelseslivet og kroppen henger sammen.

Psykomotorisk fysioterapi passer for deg:

  • om du har sammensatte helseutfordringer.
  • om du har langvarig smertetilstander i muskulatur og ledd og/ eller er plaget med anspenthet/ spenninger
  • om du har plager relatert til pust
  • om du har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike utmattelsestilstander
  • om du ønsker å forebygge kroppslige plager, opprettholde bevegelighet eller trene på meditasjon/ ro

Se film om psykomotorisk fysioterapi på YouTube

Eller les mer på forbundssiden


Hjerne, kropp og sinn er uadskillelig